Jak založit esportový tým a jakou formu vybrat?

Jak založit esportový tým a jakou formu vybrat?
16. 8. 2021
  |  

E-sport v posledních letech nabírá na popularitě a stále více hráčů se chce zapojovat do turnajů a lig, které slibují za výhru v turnaji nebo lize i statisícové částky. V posledních měsících jsme byli svědky toho, jak se česká esportová scéna začíná prosazovat i na evropské úrovni. S tím se pojí také celková profesionalizace esportových týmů. No a s profesionalizací týmů se pojí jejich právní forma. V tomto článku bychom chtěli odpovědět na zásadní otázku: „Jak esportový tým založit a jakou formu zvolit?“

Jakou formu zvolit?

Na první pohled jednoduchá otázka, která však na pohled druhý skrývá do jisté míry právní problém a do jisté míry obchodní rozhodnutí. Nabízí se 2 možnosti, přičemž důležité je zamyslet se nad tím, co je základním cílem daného týmu:

  • Možnost č. 1: založit spolek
  • Možnost č. 2: založit společnost s ručením omezeným

Je důležité také upozornit, že měnící se podmínky účasti na turnajích mohou vést k tomu, aby tým měl nějakou právní formu (nebude tak stačit založit tým jen tak na své OSVČ). Na založení těchto právních forem se podíváme blíže v tomto článku.

Na začátku je vhodné si vyjasnit základní rozdíly mezi spolkem a "eseróčkem". Pro založení spolku jsou zapotřebí minimálně 3 osoby, zatímco s.r.o je možné založit i jedním jediným člověkem. Druhým hlavním rozdílem je účel. Spolek je možné založit jen k uspokojování a ochraně zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen, přičemž podnikání nebo výdělečná činnost nemůže být hlavní činností spolku. To ale neznamená, že by spolek nemohl prodávat doprovodný "merch". Tato činnost ovšem nesmí být jeho hlavní činností, ale "jen" vedlejší hospodářskou činností. Na druhou stranu, každý člen může podporovat aktivitu spolku prostřednictvím povinného/dobrovolného členského poplatku.

Na druhou stranu, společnost s ručením omezeným je typicky založena právě za účelem generování zisku a hospodářským účelem. Třetím rozdílem, který se ovšem v posledních letech stírá, je náročnost na počáteční kapitál. Pokud zakládáte spolek, žádný vstupní kapitál se nevyžaduje, u s.r.o. je naopak vyžadován, a to minimálně ve výši 1 Kč (z praktického hlediska doporučujeme kapitál od 100 Kč a výše).
 
Také je potřeba si ujasnit, jestli by měl tým sloužit hlavně ke sdružování hráčů, nebo jde také o to "něco vydělat", protože jakýkoliv zisk, který spolek bude generovat, může být použit pouze pro spolkovou činnost a členové si tak nemůžou „vyplatit odměny“ jako v případě s.r.o. Důvodem je to, že spolek je především založen na neziskovém charakteru. 

Jak jej tedy založit?

Obě formy mají do jisté míry společný začátek, který je vždy dvoukrokový – ustavení a vznik. Co se ustavení týče, vždy je potřeba sepsat ustavující dokument, který se nazývá stanovy, pokud jde o spolek, anebo zakladatelská listina (zakládá jediný společník)/společenská smlouva (zakládá více společníků), pokud jde o s.r.o. Druhým krokem je pak zápis do příslušného veřejného rejstříku – spolkového nebo obchodního.

Cesta s.r.o.

Pokud se vydáte cestou s.r.o., zákon předepisuje pro ustavující dokument formu veřejné listiny, kterou je notářský zápis. Z praktického hlediska tak bude potřeba alespoň jedna návštěva notáře, který tuto listinu vyhotoví. Cena notářského zápisu se pohybuje kolem 2 000 Kč, přičemž celkové založení s.r.o. Vás vyjde na cca 5 000 Kč, pokud se jedná o základní jednočlennou společnost. Samozřejmě s každým speciálním požadavkem na podíly, strukturu, práva a povinnosti se zvyšuje i cena za notáře.

Cesta spolkem

Naproti tomu stanovy spolku formu notářského zápisu nevyžadují. Podle zákona musí stanovy obsahovat alespoň název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinností členů vůči spolku a určení statutárního orgánu. Samozřejmě je možno jít i nad rámec zákona a do stanov zakotvit další vhodná ustanovení. Naproti tomu u společnosti s ručením omezeným je obsahový výčet mnohem širší vč. jména společníků, označení podílů, výše vkladu, výše základního kapitálu, zřízení dozorčí rady atd.
 
Doporučení: Doporučujeme dobře si rozmyslet, kterou cestou se vydáte, neboť následná přeměna, například spolku na s.r.o., prostě není možná a musíte se vydat cestou likvidace jedné entity a založení nové.

Jakmile je ustavující dokument hotový, je potřeba, pokud má o to korporace zájem, zřídit si živnostenské oprávnění. Samozřejmě pro urychlení vzniku je možné tento krok posunout. Následně je potřeba, aby korporace vznikla. To se děje zápisem do příslušného veřejného rejstříku. K tomu je potřeba, aby byl rejstříkovému soudu (těmi jsou krajské soudy) doručen návrh na zápis. Ten musí být podán na předepsaném formuláři a zároveň bude potřeba zaplatit soudní poplatek, aby soud mohl společnost s ručením omezeným zapsat. V případě s.r.o., kdy zápis do veřejného rejstříku činí notář, tento soudní poplatek činí 1 000 Kč. Spolek je od tohoto poplatku osvobozen.

K  zápisu musíte ještě doložit přílohu, která dokládá oprávnění užívat prostory, ve kterých je umístěno sídlo. Postačí, pokud budete mít písemný souhlas vlastníka nemovitosti, že souhlasí s umístěním sídla do daných prostor. Takovou přílohu nemusíte dokládat, pokud spolek nebo s.r.o. bude mít sídlo v budově, kterou sama vlastní. 
V případě společnosti s ručením omezeným nebo pokud chcete, aby spolek vykonával vedlejší hospodářskou činnost, je potřeba ještě vyřídit živnostenské oprávnění. Tzv. ohlášení živnosti se provádí na stanoveném formuláři. Na správní poplatek si připravte 1 000 Kč.

Jakmile soud s.r.o./spolek zapíše do příslušného rejstříku, jste v cíli! Od této chvíle Váš tým vznikl a existuje. Jeho existenci si můžete bezplatně ověřit ve spolkovém nebo obchodním rejstříku na stránkách www.justice.cz.

Pořád nevím, pro co se rozhodnout

I spolek i společnost s ručením omezeným má povinnost vypracovávat a vést účetnictví a každý rok zveřejňovat účetní závěrku. S.r.o. má navíc povinnost alespoň jednou ročně svolat valnou hromadu, na svých webových stránkách uvádět některé kontaktní a jiné informace, nebo mít datovou schránku.

Společnost s ručením omezeným je tak více svázaná formálními pravidly, zatímco pro spolek jsou pravidla o něco volnější, což se může projevit také při fluktuaci hráčů – členů spolku, kdy jejich přijetí může být navázáno např. na podání přihlášky a její odhlasování. U společnosti s ručením omezeným, bude přijímání hráčů navázáno na více formální požadavky, kdy bude potřeba hráče u s.r.o. například zaměstnat (respektive uzavřít určitou smlouvu o spolupráci), ovšem následná spolupráce je založena na větším businessovém podkladu. Pokud bude ale tým chtít významněji podnikat a snažit se generovat zisk, lze formu s.r.o. doporučit, protože primárním cílem spolku nesmí být hospodářský účel.

Co říct závěrem?

V současné chvíli je mnohem častější, že esportové týmy volí variantu s.r.o. Nízká nákladnost a vidina možnosti realizace poměrně vysokého zisku tímto směrem dává smysl. Zároveň je mnohem jednodušší řešit nábor a ukončení činnosti jednotlivých hráčů. I z pohledu případných budoucích investic nebo případných motivačních programů, kterými je možné jednotlivé hráče motivovat (formou různých virtuálních podílů) dává větší smysl pustit se do s.r.o. Na druhou stranu spolek mnohem více ctí samotnou členskou základnu a i s touto právní formou může esportový tým jednoduše fungovat (zdravíme do Inaequalis z. s. :) ).

Závěrem se také nabízí otázka: "Dlouhou dobu jsem vedl esportový tým pod vlastním podnikáním (jako OSVČ) a nyní bych chtěl přejít na nějakou právnickou osobu. Co mám dělat?" Pokud tato otázka trápí i vás, přečtěte si tento náš článek: sedlakovalegal.cz/prechod-z-osvc-na-spolecnost-s-r-o/.

No a pokud už svůj tým máte založen a chcete vyřešit smlouvy s hráči, koukněte na náš předešlý článek: esport.sazka.cz/akademie/pro-tymy/pravo-a-esport/jak-spravne-nastavit-vztahy-mezi-hracem-a-esportovym-tymem.

Doufáme, že byl tento článek pro vás přínosný a pokud byste si stále nevěděli rady, jak založit spolek nebo společnost s ručením omezeným, neváhejte se na nás obrátit! Jsme připraveni vám s čímkoliv pomoci.

Jakub Valchař a Jiří Hradský, Právo hraje
Tento článek vznikl ve spolupráci s iniciativou Právo hraje (SEDLAKOVA Legal).

Ještě nejsi přesvědčen, že právo je zábavná hra? Neváhej nám napsat a moc rádi ti pomůžeme najít ten správný právní setup. Koukni na stránky sedlakovalegal.cz nebo napiš na Facebooku SEDLAKOVA LEGAL či Právo hraje a domluv si s námi schůzku. Případně kontaktuj přímo Jirku na e-mailu jiri.h@sedlakovalegal.com.

Author photo
Jiří Hradský Advokátní koncipient v advokátní kanceláři SEDLAKOVA LEGAL. Baví ho GDPR, právo obecně a esport, proto se rozhodl založit komunitu „Právo hraje“, kde se snaží ukázat, že právník může být i kámoš.